לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה אליהו בן תמרה, יאיר בן אליהו

שיתרפאו מהקורונה ויחזרו הביתה לעשות ברית לבן שלו

525
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
0
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות