לימוד משניות משותף

להצלחה יוסף חיים שטרית

502
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
23
פרקים נלמדו

הפרק הבא: פיאה א

מספר משניות בפרק: 6

זמן למידה משוער לכל הפרק: 4 דקות