קבוצות לימוד

חיילי נצח מסיימים שס עד יום הדין!!
נפתחה ב 11/09/2019 מסתיימת ב 11/10/2019
לעילוי נשמת
משה בן זוהרה
נפתחה ב 03/09/2019 מסתיימת ב 03/10/2019
לרפואה שלמה
אבי מורי יהודה בן סימי
נפתחה ב 02/09/2019 מסתיימת ב 02/12/2019
לעילוי נשמת
הרבנית נעמי ברייטקופף בת ר' שלמה ע"ה
נפתחה ב 01/09/2019 מסתיימת ב 01/10/2019
לעילוי נשמת
נעמי בת שלמה
נפתחה ב 01/09/2019 מסתיימת ב 01/10/2019
לעילוי נשמת
שלום בן ניסים
נפתחה ב 01/09/2019 מסתיימת ב 01/10/2019
להצלחה
הצלחה ומחילה בחודש אלול
נפתחה ב 01/09/2019 מסתיימת ב 01/10/2019
לרפואה שלמה
שרה בת לאה
נפתחה ב 31/08/2019 מסתיימת ב 01/10/2019
לרפואה שלמה
דן בן מרגלית
נפתחה ב 31/08/2019 מסתיימת ב 01/10/2019
להצלחה
עם ישראל
נפתחה ב 31/08/2019 מסתיימת ב 31/08/2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10