קבוצות לימוד

לרפואה שלמה
נאווה אילנה בת רינה
נפתחה ב 10/10/2019 מסתיימת ב 10/11/2019
לרפואה שלמה
צדוק צח בן נאווה אילנה
נפתחה ב 10/10/2019 מסתיימת ב 10/01/2020
לעילוי נשמת
פלוני
נפתחה ב 17/09/2019 מסתיימת ב 17/03/2020
לשפע ברכה והצלחה ללומדים
נפתחה ב 16/09/2019 מסתיימת ב 16/10/2019
להצלחת
תנועת שס בבחירות
נפתחה ב 15/09/2019 מסתיימת ב 15/10/2019
לומדים להצלחת יהדות התורה
נפתחה ב 15/09/2019 מסתיימת ב 15/10/2019
לרפואה שלמה
יהודית בת צביה
נפתחה ב 12/09/2019 מסתיימת ב 12/10/2019
חיילי נצח מסיימים שס עד יום הדין!!
נפתחה ב 11/09/2019 מסתיימת ב 11/10/2019
לעילוי נשמת
משה בן זוהרה
נפתחה ב 03/09/2019 מסתיימת ב 03/10/2019
לרפואה שלמה
אבי מורי יהודה בן סימי
נפתחה ב 02/09/2019 מסתיימת ב 02/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10