קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
עמית בן ברוך
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/06/2020
לעילוי נשמת
חנה בת שלמה
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/08/2020
לעילוי נשמת
חנה בת שלמה
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/08/2020
לעילוי נשמת
ר' רפאל אפרים בן ר' יהודה שיינפלד זצ"ל
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/06/2020
לעילוי נשמת
אליהו בן איבון חיה
נפתחה ב 03/05/2020 מסתיימת ב 03/06/2020
לרפואה שלמה
לכל חולי הקורונה
נפתחה ב 30/04/2020 מסתיימת ב 30/05/2020
להצלחה
עם ישראל
נפתחה ב 30/04/2020 מסתיימת ב 30/05/2020
לעילוי נשמת
לזכות עמרם יחזקאל בן מרים לפרנסה וישועה
נפתחה ב 29/04/2020 מסתיימת ב 29/05/2020
לעילוי נשמת
לאה בת ר אהרך
נפתחה ב 29/04/2020 מסתיימת ב 29/05/2020
להצלחה
לימוד כללי להצלחת עם ישראל
נפתחה ב 28/04/2020 מסתיימת ב 28/05/2020
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14