קבוצות לימוד

לרפואה שלמה
לכל חולי הקורונה
נפתחה ב 30/04/2020 מסתיימת ב 30/05/2020
להצלחה
עם ישראל
נפתחה ב 30/04/2020 מסתיימת ב 30/05/2020
לעילוי נשמת
לזכות עמרם יחזקאל בן מרים לפרנסה וישועה
נפתחה ב 29/04/2020 מסתיימת ב 29/05/2020
לעילוי נשמת
לאה בת ר אהרך
נפתחה ב 29/04/2020 מסתיימת ב 29/05/2020
להצלחה
לימוד כללי להצלחת עם ישראל
נפתחה ב 28/04/2020 מסתיימת ב 28/05/2020
לזיווג הגון
חיים בן אודט
נפתחה ב 28/04/2020 מסתיימת ב 28/10/2020
לעילוי נשמת
ניסיון 4
נפתחה ב 28/04/2020 מסתיימת ב 28/05/2020
להצלחה
נסיון 2
נפתחה ב 28/04/2020 מסתיימת ב 28/05/2020
לעילוי נשמת
משה מלול בן תמר
נפתחה ב 28/04/2020 מסתיימת ב 28/05/2020
לעילוי נשמת
מזל בת אירן
נפתחה ב 27/04/2020 מסתיימת ב 27/04/2021
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14