קבוצות לימוד

לרפואה שלמה
טהרת האויר
נפתחה ב 26/05/2020 מסתיימת ב 26/05/2021
לעילוי נשמת
שאול בן שושנה
נפתחה ב 24/05/2020 מסתיימת ב 24/05/2021
לעילוי נשמת
דוד בן מירים
נפתחה ב 15/05/2020 מסתיימת ב 15/06/2020
להצלחה
נפתחה ב 14/05/2020 מסתיימת ב 14/06/2020
לעילוי נשמת
עמית בן ברוך
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/06/2020
לעילוי נשמת
עמית בן ברוך
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/06/2020
לעילוי נשמת
חנה בת שלמה
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/08/2020
לעילוי נשמת
חנה בת שלמה
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/08/2020
לעילוי נשמת
ר' רפאל אפרים בן ר' יהודה שיינפלד זצ"ל
נפתחה ב 13/05/2020 מסתיימת ב 13/06/2020
לעילוי נשמת
אליהו בן איבון חיה
נפתחה ב 03/05/2020 מסתיימת ב 03/06/2020
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14