קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
ר' מקס חיים בן עליזה (אמר)
נפתחה ב 28/10/2020 מסתיימת ב 28/11/2020
לעילוי נשמת
שרב בת מאיר פייבל
נפתחה ב 18/10/2020 מסתיימת ב 18/11/2020
להצלחה
ראובן שמחה בן חנה
נפתחה ב 12/10/2020 מסתיימת ב 12/10/2021
להצלחה
בשורות טובות וישועות לכל עם ישראל
נפתחה ב 24/09/2020 מסתיימת ב 24/09/2021
לעילוי נשמת
משפחת רוזנבלום
נפתחה ב 22/09/2020 מסתיימת ב 22/10/2020
לעילוי נשמת
טוקר
נפתחה ב 22/09/2020 מסתיימת ב 22/09/2021
לעילוי נשמת
ארונסון אהרן
נפתחה ב 22/09/2020 מסתיימת ב 22/09/2021
לעילוי נשמת
הרב יצחק אלחנן ב"ר צבי פדידה
נפתחה ב 11/09/2020 מסתיימת ב 11/10/2020
לעילוי נשמת
הרב יצחק אלחנן ב"ר צבי
נפתחה ב 11/09/2020 מסתיימת ב 11/10/2020
להצלחה
להצלחת עם ישראל
נפתחה ב 28/07/2020 מסתיימת ב 28/08/2020
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14