קבוצות לימוד

לזיווג הגון
רפאל בן גיטה
נפתחה ב 08/02/2021 מסתיימת ב 08/03/2021
לעילוי נשמת
יהודה שמואל בן עמוס וטלי
נפתחה ב 08/02/2021 מסתיימת ב 08/03/2021
להצלחה
גלעד בן רות
נפתחה ב 31/01/2021 מסתיימת ב 31/01/2022
לרפואה שלמה
רפאל נעם בן מרים
נפתחה ב 31/01/2021 מסתיימת ב 03/03/2021
לעילוי נשמת
מנחם דב בן רבי אברהם הלוי עה
נפתחה ב 26/01/2021 מסתיימת ב 26/01/2022
לפריון
יג
נפתחה ב 18/01/2021 מסתיימת ב 18/01/2022
להצלחה
לירון
נפתחה ב 17/01/2021 מסתיימת ב 17/02/2021
לעילוי נשמת
מידות
נפתחה ב 12/01/2021 מסתיימת ב 12/02/2021
לעילוי נשמת
מידות
נפתחה ב 12/01/2021 מסתיימת ב 12/02/2021
לעילוי נשמת
רבי יונה אריה ב"ר יצחק גולדהירש זצ"ל
נפתחה ב 07/01/2021 מסתיימת ב 07/01/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16