קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
הר"ר יצחק בהר"ר יהודה לוי ז"ל
נפתחה ב 03/12/2019 מסתיימת ב 03/01/2020
לעילוי נשמת
אלה בת פייביש
נפתחה ב 23/11/2019 מסתיימת ב 23/12/2019
לרפואה שלמה
לאה שרה בת ברכה
נפתחה ב 18/11/2019 מסתיימת ב 18/11/2020
לעילוי נשמת
Dark
נפתחה ב 11/11/2019 מסתיימת ב 11/12/2019
לעילוי נשמת
יקוט בת פרחה
נפתחה ב 06/11/2019 מסתיימת ב 06/11/2020
לרפואה שלמה
אברהם בן פריחה
נפתחה ב 05/11/2019 מסתיימת ב 05/12/2019
לעילוי נשמת
מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף בן גורג׳יה
נפתחה ב 26/10/2019 מסתיימת ב 26/11/2019
לרפואה שלמה
נאווה אילנה בת רינה
נפתחה ב 10/10/2019 מסתיימת ב 10/11/2019
לרפואה שלמה
צדוק צח בן נאווה אילנה
נפתחה ב 10/10/2019 מסתיימת ב 10/01/2020
לעילוי נשמת
פלוני
נפתחה ב 17/09/2019 מסתיימת ב 17/03/2020
1 2 3 4 5