קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
מנחם דב בן רבי אברהם הלוי עה
נפתחה ב 26/01/2021 מסתיימת ב 26/01/2022
לפריון
יג
נפתחה ב 18/01/2021 מסתיימת ב 18/01/2022
להצלחה
לירון
נפתחה ב 17/01/2021 מסתיימת ב 17/02/2021
לעילוי נשמת
מידות
נפתחה ב 12/01/2021 מסתיימת ב 12/02/2021
לעילוי נשמת
מידות
נפתחה ב 12/01/2021 מסתיימת ב 12/02/2021
לעילוי נשמת
רבי יונה אריה ב"ר יצחק גולדהירש זצ"ל
נפתחה ב 07/01/2021 מסתיימת ב 07/01/2022
לעילוי נשמת
בן ציון בן דוד יששכר . משה הלל בן שמואל דוד מלכה בת יהושע לייב רחל מינדל בת מאיר אלכסנדר
נפתחה ב 03/01/2021 מסתיימת ב 03/02/2021
לעילוי נשמת
אהוביה בן איילת, ובנימין בן זהבה
נפתחה ב 31/12/2020 מסתיימת ב 31/10/2021
להצלחה
לכל מי שצריך
נפתחה ב 31/12/2020 מסתיימת ב 31/12/2021
לעילוי נשמת
בנימין
נפתחה ב 31/12/2020 מסתיימת ב 31/01/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14