קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
עילוי נשמה
נפתחה ב 16/01/2022 מסתיימת ב 16/01/2023
להצלחה
לימוד עצמי
נפתחה ב 26/12/2021 מסתיימת ב 26/12/2022
להצלחה
בניה בן יעל
נפתחה ב 07/12/2021 מסתיימת ב 07/12/2022
להצלחה
אוראל
נפתחה ב 02/11/2021 מסתיימת ב 02/11/2022
לעילוי נשמת
דבורה בת דוד
נפתחה ב 15/10/2021 מסתיימת ב 15/10/2022
לעילוי נשמת
שלמה בן אסתר
נפתחה ב 12/10/2021 מסתיימת ב 12/11/2021
להצלחה
שלו דוד בן רויטל רננה
נפתחה ב 30/09/2021 מסתיימת ב 30/09/2022
לעילוי נשמת
פלוני בן פלונית
נפתחה ב 03/09/2021 מסתיימת ב 03/10/2021
לרפואה שלמה
של נתן יוסף בן יהודית
נפתחה ב 27/08/2021 מסתיימת ב 27/08/2022
לרפואה שלמה
חולי ישראל
נפתחה ב 04/07/2021 מסתיימת ב 04/07/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16