קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
אמנון בן מזל ז"ל
נפתחה ב 31/08/2019 מסתיימת ב 01/10/2019
להצלחת
עם ישראל
נפתחה ב 28/08/2019 מסתיימת ב 28/09/2019
להצלחה
חידודון - בין הזמנים
נפתחה ב 21/08/2019 מסתיימת ב 21/09/2019
לעילוי נשמת
הרב שמואל בן יבדלח"ט ר' צבי אייזנבך
נפתחה ב 25/07/2019 מסתיימת ב 25/08/2019
לעילוי נשמת
בילא בת בנימין
נפתחה ב 21/07/2019 מסתיימת ב 21/08/2019
לעילוי נשמת
הלל בן איב
נפתחה ב 14/07/2019 מסתיימת ב 14/08/2019
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »