קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
יקוט בת פרחה
נפתחה ב 06/11/2019 מסתיימת ב 06/11/2020
לרפואה שלמה
אברהם בן פריחה
נפתחה ב 05/11/2019 מסתיימת ב 05/12/2019
לעילוי נשמת
מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף בן גורג׳יה
נפתחה ב 26/10/2019 מסתיימת ב 26/11/2019
לרפואה שלמה
נאווה אילנה בת רינה
נפתחה ב 10/10/2019 מסתיימת ב 10/11/2019
לרפואה שלמה
צדוק צח בן נאווה אילנה
נפתחה ב 10/10/2019 מסתיימת ב 10/01/2020
לעילוי נשמת
פלוני
נפתחה ב 17/09/2019 מסתיימת ב 17/03/2020
לשפע ברכה והצלחה ללומדים
נפתחה ב 16/09/2019 מסתיימת ב 16/10/2019
להצלחת
תנועת שס בבחירות
נפתחה ב 15/09/2019 מסתיימת ב 15/10/2019
לומדים להצלחת יהדות התורה
נפתחה ב 15/09/2019 מסתיימת ב 15/10/2019
לרפואה שלמה
יהודית בת צביה
נפתחה ב 12/09/2019 מסתיימת ב 12/10/2019
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14