קבוצות לימוד

לעילוי נשמת
יהו
נפתחה ב 25/01/2020 מסתיימת ב 25/02/2020
להצלחה
א.א
נפתחה ב 24/01/2020 מסתיימת ב 24/04/2020
לעילוי נשמת
ר' יונה אריה ב"ר יצחק גולדהירש ז"ל
נפתחה ב 12/01/2020 מסתיימת ב 12/02/2020
לעילוי נשמת
יהודה בן הנרייט
נפתחה ב 08/01/2020 מסתיימת ב 08/11/2020
לעילוי נשמת
1
נפתחה ב 15/12/2019 מסתיימת ב 15/01/2020
לעילוי נשמת
יצחק מאיר ב"ר שמשון ז"ל ובנו ישראל ב"ר יצחק מאיר ז"ל
נפתחה ב 15/12/2019 מסתיימת ב 15/01/2020
לעילוי נשמת
הר"ר יצחק בהר"ר יהודה לוי ז"ל
נפתחה ב 03/12/2019 מסתיימת ב 03/01/2020
לעילוי נשמת
אלה בת פייביש
נפתחה ב 23/11/2019 מסתיימת ב 23/12/2019
לרפואה שלמה
לאה שרה בת ברכה
נפתחה ב 18/11/2019 מסתיימת ב 18/11/2020
לעילוי נשמת
Dark
נפתחה ב 11/11/2019 מסתיימת ב 11/12/2019
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14