לימוד משניות משותף

להצלחה ראובן שמחה בן חנה

505
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
20
פרקים נלמדו

הפרק הבא: דמאי ד

מספר משניות בפרק: 7

זמן למידה משוער לכל הפרק: 10 דקות