לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת אהוביה בן איילת, ובנימין בן זהבה

516
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
9
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות