לימוד משניות משותף

להצלחה מיכאל

מ

519
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
6
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות