לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף בן גורג׳יה

לסיים עד ג׳ אלול תש״פ

525
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
0
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות