לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה שרי שרה בת שלווה

333
פרקים פנויים
6
פרקים בלימוד
186
פרקים נלמדו

הפרק הבא: נדרים א

מספר משניות בפרק: 4

זמן למידה משוער לכל הפרק: 10 דקות