לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה יוסף חיים בן סימה

יוסף חיים בן סימה

519
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
6
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות