לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה של כל חולי הקורונה בארץ ולעצירת המגיפה

מתגייסים לסיום הש"ס לרפואת כל חולי הקורונה בארץ ולעצירת המגיפה

518
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
7
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ד

מספר משניות בפרק: 7

זמן למידה משוער לכל הפרק: 3 דקות