לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת ציון חיים בן רג'ינה, אליהו בן מזל, חנה בת יפה.

ולרפואת: תמר בת רייזל יהודית

525
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
0
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות