לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת ניסיון 4

501
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
24
פרקים נלמדו

הפרק הבא: כלאיים א

מספר משניות בפרק: 9

זמן למידה משוער לכל הפרק: 8 דקות