לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת מידות

לעילוי נשמת שרה סייאני

518
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
7
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות