לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת הרב שמואל בן יבדלח"ט ר' צבי אייזנבך

נפטר לאחר ייסורים קשים בכב' תמוז

517
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
8
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות