לימוד משניות משותף

להצלחה

מעיין בת אליס עליזה. אליהו בן מזל. דוד יוסף בן מזל. חיים אליהו בן מזל. אברהם בן שמח. יפית בת שרה סעידה

523
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
2
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות