לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה חולי ישראל

524
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
1
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ב

מספר משניות בפרק: 8

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות