לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת דוד בן מירים

503
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
22
פרקים נלמדו

הפרק הבא: פיאה א

מספר משניות בפרק: 6

זמן למידה משוער לכל הפרק: 4 דקות