לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת עילוי נשמה

לעילוי נשמת כל הנפטרים ובכללם יוסף עוזרי בן שרה, פרוספר כהן בן תמו, חנה כהן בת רחל, דוד דחבש בן ג'זל, שרה זהרה דחבש בת בניֵה.

525
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
0
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות