לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת לימוד עצמי - יעקב בן נוריה

521
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
4
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ה

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: שתי דקות