לימוד משניות משותף

להצלחה יוסף

495
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
30
פרקים נלמדו

הפרק הבא: כלאיים א

מספר משניות בפרק: 9

זמן למידה משוער לכל הפרק: 8 דקות