לימוד משניות משותף

להצלחה יוסף

476
פרקים פנויים
24
פרקים בלימוד
25
פרקים נלמדו

הפרק הבא: כלאיים א

מספר משניות בפרק: 9

זמן למידה משוער לכל הפרק: 8 דקות