לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה אבי מורי יהודה בן סימי

בלנ''ד

523
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
2
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות