לימוד משניות משותף

להצלחת תנועת שס בבחירות

496
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
29
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות