לימוד משניות משותף

להצלחה לירון

ככ

498
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
27
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות