לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה לרפואת כל חולי הקורונה בארץ ולעצירת המגפה

436
פרקים פנויים
25
פרקים בלימוד
64
פרקים נלמדו

הפרק הבא: פיאה ב

מספר משניות בפרק: 8

זמן למידה משוער לכל הפרק: 5 דקות