לימוד משניות משותף

לזיווג הגון כדי לתקן עוול

הוכשרתי להיות רבי חרדי ובלימוד סדיר פגשתי מידע שחשוב לפרסם כדי לתקן עוול

524
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
1
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות