לימוד משניות משותף

להצלחה עם ישראל

כל אחד לוקח איזה פרק שהוא רוצה

522
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
3
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ד

מספר משניות בפרק: 7

זמן למידה משוער לכל הפרק: 3 דקות