לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת יקוט בת פרחה

519
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
6
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ז

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 3 דקות