לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת ר' רפאל אפרים בן ר' יהודה שיינפלד זצ"ל

432
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
93
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ב

מספר משניות בפרק: 8

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות