לימוד משניות משותף

להצלחה להצלחת עם ישראל

....

504
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
21
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות