לימוד משניות משותף

להצלחה להצלחת עם ישראל

....

508
פרקים פנויים
3
פרקים בלימוד
14
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות