לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת בר מצוטוה אריאל

522
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
3
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות א

מספר משניות בפרק: 5

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות