לימוד משניות משותף

לרפואה שלמה יהודית בת צביה

523
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
2
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ג

מספר משניות בפרק: 6

זמן למידה משוער לכל הפרק: שתי דקות