לימוד משניות משותף

לעילוי נשמת רבי יונה אריה ב"ר יצחק גולדהירש זצ"ל

לימוד משניות משותף לעילוי נשמת ר' יונה אריה ב"ר יצחק גולדהירש ז"ל לרגל היארצייט בכ"ה טבת תשפ"א

512
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
13
פרקים נלמדו

הפרק הבא: פיאה ב

מספר משניות בפרק: 8

זמן למידה משוער לכל הפרק: 5 דקות