לימוד משניות משותף

להצלחה משה בו יעקב

510
פרקים פנויים
2
פרקים בלימוד
13
פרקים נלמדו

הפרק הבא: פיאה ו

מספר משניות בפרק: 11

זמן למידה משוער לכל הפרק: 9 דקות