לימוד משניות משותף

להצלחה משה בו יעקב

512
פרקים פנויים
0
פרקים בלימוד
13
פרקים נלמדו

הפרק הבא: ברכות ח

מספר משניות בפרק: 8

זמן למידה משוער לכל הפרק: 4 דקות