קבוצות לימוד

לרפואה שלמה
רות חיה בת מרים
נפתחה ב 26/07/2019 מסתיימת ב 26/08/2019
לעילוי נשמת
הרב שמואל בן יבדלח"ט ר' צבי אייזנבך
נפתחה ב 25/07/2019 מסתיימת ב 25/08/2019
להצלחה
כל עם ישראל
נפתחה ב 22/07/2019 מסתיימת ב 22/07/2020
לעילוי נשמת
מרת שרה נחמה קליך בת ר' מאיר אלכסנדר
נפתחה ב 22/07/2019 מסתיימת ב 22/05/2020
לעילוי נשמת
בילא בת בנימין
נפתחה ב 21/07/2019 מסתיימת ב 21/08/2019
לעילוי נשמת
הלל בן איב
נפתחה ב 14/07/2019 מסתיימת ב 14/08/2019
לעילוי נשמת
בכשי בנימין בן דינה
נפתחה ב 09/07/2019 מסתיימת ב 09/07/2020