תא שמע

קבוצת לימוד משניות לכל מטרה

"תא שמע" הוא מיזם המקל ומנגיש את הלימוד של דפי גמרא, משניות ופרשיות השבוע ע"י תמצות או ביאור התוכן הנלמד.

פתיחת קבוצת לימוד משניות לכל מטרה
אפשרות לימוד אישי של משניות
למידה באמצעות הקלטות שמע
מעקב אחרי הפרקים שנלמדו